දන්නවාද Autorun CD / DVD එකක් ‍‍හදන්න....???


මොනවද ‍‍‍මේ Autorun CDs / DVDs කියන්‍‍නේ...???


ස්වයං ‍‍ලෙස ආරම්භවීමට සකසන ලද CD හෝ DVD, Autorun CD/DVD ලෙස හදුන්වයි.‍‍මෙමගින් ඔබට exe setup, Flash, PDF, HTML, vedios, Text වැනි File වර්ග ආරම්භවීමට සැලැස්විය හැකිය.

‍‍‍මේ සදහා අන්තර්ජාල‍‍‍යේ බොහෝ මෘදුකාංග ‍‍‍‍‍‍‍‍ඇත.
ඒ අතරින්

1st Autorun Express
Autorun pro
Autorun Creator
AutoRun Wizard
CD Autostart Creator

මුල් තැනක් ගනී.නමුත් එය අපිටම ඉතා ඉක්මනින් ‍‍හා පහසු‍‍වෙන් සාදා ගත හැකිය.

පහත පියවර අනුගමනය කිරී‍‍‍‍මෙන් එය සාදා ගත හැකිය.‍‍‍‍‍
1 පියවර :

ඔ‍‍‍‍‍බේ පරිගණක‍‍‍යේ Notepad විවෘත කරගන්න.

‍‍‍‍‍
2 පියවර :


එහි පහත ආකාරයට ‍‍ටයිප් කරන්න.

[autorun]
Open=program.exe‍‍‍‍
මෙහිදී "Open=" යනු‍‍වෙ න් ටයිප්කර ඔබට ආරම්භවීමට අවශ්‍ය file හි නම හිස්තැන් ‍‍‍නොමැතිව, එම file එ‍කෙහි extention එකත් සමග ‍‍‍ටයිප්කරන්න.

උදා‍‍‍‍‍‍:

Open=MyCreation.exe

Open=MyCreation.pdf

Open=MyCreation.mpeg

Open=MyCreation.txt
ඔබ‍‍ට CD-ROM එක සදහා Icon එකක් ලබා දීම‍ට අවශ්‍ය නම් පහත ආකාරයට ‍‍ටයිප් කරන්න.

[autorun]
Open=programe.exe
Icon=myicon.ico


‍‍‍මෙහිදී ඔබට Icon එකකුත් ඇතුළත් කිරීම‍‍ට සිදු‍‍වේ.එ‍‍සේ ත් ‍නො මැතිනම් ඔබ ආරම්භවීමට සලස්වා ඇති ‍‍file හි Icon ම ලබාදීම‍‍ට අවැසිනම් පහත ආකාරයට ‍‍ටයිප් කරන්න.


[autorun]
open=programe.exe
icon=programe.exe,0


තවද ඔබට CD එක තුල ඇති file එකක් ‍මෙලෙස ආරම්භවීමට අවශ්‍ය නම් පහත ආකාරයට ‍‍ටයිප් කරන්න.


[autorun]
Open=FolderName\programe.exe
Icon=myicon.ico
‍‍‍‍‍
3 පියවර :

ඉහත පරිදි ඔබ‍‍ට අවශ්‍ය ආකාරයට Notepad තුල ඔබ ටයිප්කර, එය පහත ‍‍පරිදි Save කරන්න.


Autorun.inf


4 පියවර :

දැන් ඔබ සාදාගත් Autorun.inf file එකත් ඊට Icon එකක් ඇත්නම් එයද සමග ඔ‍බේ අ‍‍නෙකුත් files, CD එකකට Burn කරන්න.දැන් ඔබ ඔ‍‍‍‍බේම Autorun CD/DVD එක සාදා‍‍‍‍ගෙන අවසන්ය.


ඉහත ක්‍රියාවලිය සිදුකරන අයුරු පහත විඩියෝවෙන් නරඹන්න.

අත්හදා බලා ඔ‍‍බේ අදහස්, ‍යෝජනා, ‍‍‍‍චෝදනා, ගැටලු අප ‍‍‍වෙත එවන්න.

1 comments:

Kasun Fernando said...

ane ayye... lokuu udhawwak kale oya..

den oyage pihiten mama Autorun DVD 1k hadha gaththa..

Oyata Pin.!

April 11, 2009 at 12:17 PM  

Post a Comment

කුණුහරුප නැතිව ඕනි දෙයක් ලියලා යන්න...!!!
ඕනි දෙයක් අපි සතුටින් බාරගන්නවා...
කෝකටත් දාපු කමෙන්ට් එක මම බලලම බ්ලොග් එකට දාන්නම්කෝ.තරහ වෙන්නෙපා.එහෙම කරන්නේ කාගෙත් හොදටනේ....

Google PageRank එක බලාගන්න මෙතනින්.....

ආරම්භය 05/04/2009
සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
අයිතිය HASI BOY CRAETIONS සතුය.